Úvodné informácie o dulách
Prínos duly pre rodicku a jej rodinu
Aké služby dula ponúka?

„Cím viac chvály a povzbudenia sa dostane rodicke,
tým viac lásky a trpezlivosti bude mat ona pre svoje bábätko.“

Marshall H. Klaus – americký pôrodník

V minulosti rodicku pocas tehotenstva, pri, aj po pôrode sprevádzali blízke, skúsené ženy. Pocit ženskej súdržnosti a vzájomného pochopenia dodával budúcej mamicke odvahu rodit a starat sa s láskou o svoje deti. Svet sa mení, generácie žien už nebývajú v jednej spolocnej domácnosti alebo komunite, kde by si skúsenosti mohli dalej podávat. Ženy však i nadalej potrebujú niekoho, kto im poradí, ukáže cestu, otvorí náruc a dodá odvahu i pocit bezpecia. Na túto tradíciu dnes nadväzujú duly.

„Dula“ je starý grécky názov, oznacujúci špeciálne vyškolenú ženu, ktorá poskytuje starostlivost ženám pocas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojcenia.
Tažisko práce duly je pocas pôrodu ženy, ktorú doprevádza do pôrodnice (v iných štátoch i doma alebo v pôrodnom dome).
Dula sa snaží ponúknut rodicke nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a hladá prostriedky, ako jej pôrod ulahcit. Ak je pri pôrode prítomný aj partner, jej starostlivost sa scasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodicke pomôct s dojcením, so spoznávaním sa s dietatkom a starostlivostou on. Nenahraditelnú úlohu má pri sprevádzaní žien, ktoré pri pôrode nesprevádza partner ani iná blízka osoba.
Dula sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nazasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Jej cinnost doplnuje starostlivost pôrodníkov a pôrodných asistentiek. Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo bábätkom, môže dula svojou prítomnostou a upokojujúcimi slovami nadalej dodávat rodicke, ale aj jej partnerovi, pocit bezpecia.
Podstatnou súcastou jej práce je obycajná fyzická a psychická prítomnost a ochota nacúvat matke a partnerovi. Dula si kladie za ciel prispievat k dobrej telesnej i duševnej pohode matiek i novorodencov.

>>naspät<<Prínos duly pre rodicku a jej rodinu

 • Spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vztahu k dietatu, na dietati samotnom, a teda v konecnom dôsledku na celej spolocnosti.
 • Dula žene poskytuje emocionálnu podporu a potrebné informácie už v tehotenstve.
 • Zoznámi sa s jej prianiami a predstavami o pôrode, spolu s partnerom si prejdú pôrodný plán a budúci rodicia sa môžu s dulou porozprávat aj o svojich prípadných obavách z pôrodu.
 • Ked žena zacne mat pôrodné bolesti, zavolá dule, a tá za nou väcšinou príde domov. Dula dokáže podla vonkajších prejavov, výrazu tváre a recí rodicky rozpoznat, ako pôrod postupuje a spolocne sa rozhodnú, kedy sa vybrat do pôrodnice. Pocas celého procesu pôrodu dula pozorne sleduje reakcie rodicky a môže jej poradit zmenu polohy alebo dýchania, ponúknut masáž, povzbudenie alebo len ukludnujúcu blízkost.
 • Rodicov informuje o výhodách a nevýhodách možných lekárskych intervencií i nemedikalizovaných pôrodov. Napomáha dobrej komunikácii medzi všetkými zúcastnenými a rodicku podporuje, aby kládla relevantné otázky. Na základe dostatku informácií sa potom rodicka môže rozhodovat.
 • Pomáha vytvorit takú atmosféru pri pôrode, kedy sa žena cíti bezpecne, môže sa uvolnit a plne sústredit na pôrod.
 • Po narodení bábätka môže dula poradit s dojcením a starostlivostou o dietatko a poskytnút podporu matke v šestonedelí.

  Prítomnost duly pri pôrode znižuje:
 • pocet cisárskych rezov o 50%
 • dlžku prvej doby pôrodnej (fázu „otvárania“) skracuje v priemere o 25%
 • použitie oxytocínu je potrebné o 40% menej
 • užívanie liekov proti bolesti o 30%
 • použitie klieštov o 40%
 • žiadosti o epidurálnu anestéziu o 60%
  Prítomnost duly pri pôrode preukázatelne pozitívne ovplyvnuje jeho dlžku a možný výskyt komplikácií.
  (podla najznámejšej štúdie o význame duly M.Klaus, J.Kennel: Motnering the Mother, 1993)

  Starostlivost duly o matku a novorodenca má pozitívny vplyv na kojenie, na dlžku casu, ktorý matka s dietatom trávi, na výskyt popôrodnej depresie a o.i. na teplotu rodicky. Matky doprevádzané dulami tiež samotné hodnotia osobnost svojho dietata, jeho schopnosti a zdravotný stav pozitívnejšie.

  >>naspät<<  Aké služby dula ponúka?
 • Psychickú podporu ženy v priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
 • Spoluprácu na príprave pôrodného plánu
 • Nepretržitú prítomnost pocas pôrodu
 • Masáže a dalšie prirodzené prostriedky tíšenia bolesti
 • Ulahcenie komunikácie medzi rodickou ci rodicmi a zdravotníkmi
 • Informácie potrebné pre informované rozhodnutia ženy
 • Podporu pre partnera a rodinu
 • Informácie a podporu pri zahájení kojenia
 • Podporu novej rodine v šestonedelí
 • Odovzdávanie skúseností so starostlivostou o bábätko
 • Drobnú pomoc v domácnosti

  Dula má v sebe dostatok lásky, aby sa mohla materinským spôsobom starat o novozrodenú matku („motherind the mother“).

  >>naspät<<

 • Akcie

   

  Odporúčame!

  ChrisTbook

  Ztahova vychova

   


  Pozývame vás na stretnutie stretnutie s bratislavskými dulami Rozhovory o zázraku dňa 26.1.2015 od 17tej do  19tej do Materského centra Hojdana , Haburská 2 v Bratislave. Prihlásenie: zubajka@gmail.com alebo 0905 23 53 87

   

   

   


  Správa z medzinárodného stretnutia dúl a pôrodných asistentiek ENCA vo Viedni - apríl 2012

  Logo ENCA

  Tu si môžete pozrieť spoločné foto a pohľad do priestorov pôrodného domu vo Viedni. Správu zo stretnutia si môžete stiahnuť TU.


  Duly na festivale POHODA 2011 (fotoalbum si môžete pozrieť TU)

   

  ODOPORÚČAME : M.Mrowetz, I.Antalová a G.Chrastilová Bonding - porodní radost. Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?

  Bonding - porodni radost

  Knihu si môžete zakúpiť tu

  Neprehliadnite 2 %

  NEPREHLIADNITE !!! Sme obcianske združenie s humanitným poslaním s obmedzenou možnostou príjmov. Našu cinnost môžete podporit aj Vy 2 % z daní. Dakujeme Vám!
  Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy..."

  Články o dulách

  Ako spoznať dulu v pôrodnici

  Poslanie - dula

  Čo tak stať sa dulou?

  Poďakovanie dulám

  Dula a predčasne narodené dieťa

  Ako sa menila moja predstava o tom, kto je to dula

  Naše prvé víkendové dulie "rande"

  Vzdelávanie

  Ak máte záujem absolvovať kurz pre duly, kontaktujte Ľubu Lapšanskú: dulaluba@gmail.com.

  Dokumenty

  Dokument Ministerstva zdravotníctva SR
  - Práva pacientov

  Dokumenty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
  Zdroj: Ceská asociacie dul
  - WHO – starostlivost v priebehu normálneho pôrodu
  - WHO – klasifikácia praktík pocas normálneho pôrodu
  - WHO – popôrodná starostlivost o matku a novorodenca
  - WHO – klasifikácia praktík pri starostlivosti po pôrode

  Odkazy na webstránky

  Slovenské stránky:

  Slovensko-Český Ženský Fond

  www.babetko.sk
  www.homeopaticka-asociacia.sk
  www.dietaaja.sk
  www.sprievodcaporodnicami.sk
  www.klubluna.sk
  www.duly-zilina.sk
  www.dula.sk

  www.centrumzdravehozivota.sk

  České stránky:
  www.acentrum.eu
  www.rodina.cz
  www.duly.cz
  www.iham.cz
  www.porodniasistence.cz
  www.materstvi.cz
  www.aperio.cz

  Stránky v angličtine:
  www.dona.org
  www.doulanetwork.com
  www.doula.org.uk
  www.birthworks.org
  www.childbirth.org

  louis vuitton usa outlet store
  louis vuitton canada outlet store
  louis vuitton spain outlet store
  louis vuitton singapore outlet store
  louis vuitton kuwait outlet store
  louis vuitton malaysia outlet store
  louis vuitton australia outlet store
  louis vuitton outlet canada
  louis vuitton outlet usa
  louis vuitton outlet uk
  louis vuitton outlet spain
  louis vuitton outlet singapore
  louis vuitton outlet kuwait
  louis vuitton outlet malaysia
  louis vuitton outlet australia
  louis vuitton canada online
  louis vuitton usa online
  louis vuitton uk online
  louis vuitton spain online
  louis vuitton singapore online
  louis vuitton kuwait online
  louis vuitton malaysia online
  louis vuitton australia online
  louis vuitton handbags canada
  louis vuitton handbags usa
  louis vuitton handbags uk
  louis vuitton handbags spain
  louis vuitton handbags singapore
  louis vuitton handbags kuwait
  louis vuitton handbags malaysia
  louis vuitton handbags australia
  louis vuitton canada sale
  louis vuitton usa sale
  louis vuitton uk sale
  louis vuitton spain sale
  louis vuitton singapore sale