Dula

Spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti.

Dula

  • je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza mamičku v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia (z gréckeho slova „doula“ – osobná otrokyňa ženy)
  • poskytuje budúcej mamičke emocionálnu a psychickú oporu
  • je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach vo vašom regióne
  • počas pôrodu poskytuje mamičke, prípadne jej partnerovi, nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a pomáha rodičke nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie pôrodu
  • po pôrode, v čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami
  • svojou kontinuálnou podporou mamičky dopĺňa starostlivosť odborného personálu
    plne rešpektuje predstavy a rozhodnutia ženy počas pôrodu
  • dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu

Aký je prínos duly?