Mesačné archívy: máj 2017

Dula? Preboha, kto to je?

Prebehlo mi hlavou, keď mi kamarátka rozprávala, ako mala dulu pri pôrode a chválila si to. V tej chvíli som si len pomyslela: „Preboha, prečo by som mala mať pri pôrode niekoho úplne cudzieho?“ Veď pôrod je tak intímna záležitosť, že som si tam nikoho okrem manžela nevedela predstaviť.

Ale ako sa hovorí, človek mieni a pán Boh mení. O pár mesiacov po tomto rozhovore som sa dozvedela, že aj my čakáme prírastok, a v tej chvíli ma začalo zaujímať všetko o pôrode.

Pokračovať na Dula? Preboha, kto to je?

2016 – Činnosť OZ Slovenské duly

V roku 2016 OZ Slovenské duly pokračovalo vo svojej činnosti. Naše aktivity si môžte pozrieť vo výročnej správe za rok 2016.

Ďakujeme všetkým priaznivcom.

OZ Slovenské duly_výročná správa 2016

 CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

Občianske združenie Slovenské duly je nezisková organizácia, založená v roku 2004. Hlavnou činnosťou združenia je vzdelávať , združovať a podporovať špeciálne vyškolené ženy / duly (v profesii dula), aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. OZ SD je členom medzinárodných organizácií ENCA ( European Network of Childbirth Associations) a European Doulas. Združenie spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktorých náplňou sú témy reprodukčného zdravia a témami zdravej rodiny na Slovensku i v zahraničí. Aktívne aj pasívne sa zúčastňujeme konferencií, festivalov, kongresov, worshopov, ktoré podporujú pozitívne zmeny v systéme starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku.

CIELE ZDRUŽENIA – VÍZIA

Členky združenia OZ Slovenské duly prešli alebo aktuálne prechádzajú špeciálnym výcvikom, ktorý je v súlade s najnovšími výsledkami výskumov v oblasti starostlivosti o matku a dieťa. Takto vyškolené duly poskytujú špeciálnu starostlivosť tehotným ženám a ich partnerom. Cieľom je podporovať ženy, byť im nablízku odborne aj ľudsky, aby mohli svoje bábätká porodiť čo najjemnejším spôsobom, s pocitom bezpečia a dôvery. Nosnou činnosťou OZ Slovenské duly je pripraviť ženy (profesionálne duly) na sprevádzanie pri pôrode. Pri pôrode dula dopĺňa starostlivosť zdravotníckeho personálu a tak spolu poskytujú kompletnú starostlivosť žene počas pôrodu a raného šestonedelia. Združenie sa taktiež venuje osvetovej činnosti v oblasti starostlivosti o matku a dieťa.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2016

  • Sprievodca pôrodnicami 2016, príprava kritérií s GPS, formálne i neformálne diskusie, tlačová konferencia

  • Premietanie filmu Micropôrod v rámci Festivalu Ekotopfilm a vo viacerých mestách Slovenska, spojený s besedou, aktivita v spolupráci s OZ Ženské kruhy
  • Moderovaná relácia “Vitaj doma rodina” v rádiu Lumen, na tému, kto je dula a ako môže žene pomôcť
  • AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ
  • Iné regionálne aktivity, viď výročná správa

 PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU  DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S 

V roku 2016 sa nám podarilo opätovne získať finančné prostriedky, rozhodli sme sa podporiť vzdelávanie a vypracovali sme projekt s cieľom vylepšiť kurz pre nové duly ako aj ostatné vzdelávacie aktivity OZ Slovenské duly.

PROJEKT PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ ŽENY 

„Nový sociálny projekt MC Mamina pre tehotné ženy aj v Banskej Bystrici Práve na túto skutočnosť reaguje projekt MC Mamina, ktoré v spolupráci so Slovenskými dulami a za
finančnej podpory mesta Banská Bystrica, pripravilo v roku 2016 projekt bezplatnej prípravy na pôrod a rodičovstvo pre ženy, ktoré by si tento inak nemohli dovoliť.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Valné zhromaždenie prebehlo v dňoch 12. – 13.11.2016, v Banskej Bystrici. Na valnom zhromaždení sme odsúhlasili viacero zásadných zmien v našom združení

 

VZDELÁVANIE 

  • Nils Bergman (konferencia organizovaná OZ Mamila)
  • Krízová Intervencia – Kurz pre ľudí pracujúcich s budúcimi mamičkami
  • kurz pre nové duly

ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL 

Naše občianske združenie každoročne monitoruje záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzanie pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2016 sme svojimi aktivitami oslovili viac ako 3000 žien. Veľmi výrazne sa zvýšili aktivity aj na regionálnej úrovni. Opätovne aj tento rok vzrástol počet žien, ktoré oslovili dulu so žiadosťou o poskytnutie jej služieb, ako aj počet žien sprevádzaných dulou pri pôrode.

Viac detailov nájdete v našej výročnej správe.

OZ Slovenské duly_výročná správa 2016

 

Mamička Veronika dostala na meniny krásny darček Natálku

Dula bola pre mňa pri pôrode veľká opora. Keď ma manžel priviezol na Antolskú do pôrodnice a už som išla do pôrodného boxu, uvedomila som si, ako sa cítim sama. A už by som aj spanikárila, ale v tej pravej chvíli prišla dula. Presne vedela, čo má robiť, lebo ja som nevedela vôbec. Dýchanie som moc necvičila (bez kontrakcii ma to nebavilo).

Každú kontrakciu prežívala so mnou. Najviac mi pomohla v poslednej dobe pri tlačení bábätka. Vtedy ma chytala panika a ona ma povzbudila a naučila, ako mám tlačiť. Sestra v nemocnici nebola veľmi nápomocná, robila si len svoju robotu – monitoring, podanie infúzie. Vďaka dule som to zvládla bez epidurálu a oxytocínu.

Rozhodnutie pre dulu prišlo nejako postupne. Manžel nechcel byť pri pôrode, mamu som nechcela stresovať, tak kto? Keďže ťažko zvládam bolesť, tak mi napadla dula. Nikto z mojich známych predtým nerodil s dulou. Kamarátky ma aj odhovárali, vraj ako môžeš rodiť s osobou, ktorú vôbec nepoznáš. Podarilo sa mi na prvýkrát vybrať tú najšikovnejšiu dulu, ktorá mi bola výbornou oporou počas tehotenstva a hlavne pri pôrode. Odporúčam všetkým, ktorí sa ma spýtajú, aký bol pôrod.

A teraz mám doma moju dcérku Natálku. S dulou sme stále v kontakte a posielam jej veľké ďakujem.

 

prvorodička Veronika H.