Výberové pohovory do kurzu pre duly

Výberové pohovory do kurzu pre duly sa konajú raz ročne. Termín sa vopred dozviete emailom.  V prípade záujmu o prihlásenie prosím čítajte ďalej.

Milé ženy, ak máte záujem absolvovať náš kurz a stať sa dulou, vyplnte predbežnú prihlášku. O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

Predpokladaný termín výberového konania je máj/jún 2018, kurz začne v septembri 2018.

Ak sa potrebujete niečo spýtať, kontaktujte prosím Mgr. Ľubu Lapšanskú na emailovej adrese kurz@duly.sk
Ďakujeme.

Podmienky účasti na výberovom pohovore

Definitívna prihláška na výberové konanie musí obsahovať:

  1. vypísanú predbežnú prihlášku a
  2. vlastnoručne písomne vypracované odpovede na nižšie uvedené otázky napísané v rozsahu cca 2 – 4 strán A4.
  3. K vypracovaným odpovediam, prosíme, priložte aj ich tri fotokópie.
  4. Výzvu na zaslanie písomnej prihlášky a adresu doručenia dostanete mailom.

Otázky na vypracovanie:

  1. Stručne opíšte váš vek, vzdelanie, povolanie, záujmy, rodinnú situáciu.
  2. Doplňte informáciami, ktoré by sme o vás mali vedieť, čo by ste ešte chceli o sebe povedať. Cenné sú informácie o vašom tehotenstve, pôrode, dojčení resp. šestonedelí.
  3. Napíšte, aké sú vaše predstavy o práci duly, aké by mala mať podľa vás dula vlastnosti, aká by mala byť osobnosť a všetko, čo považujete za podstatné pre vykonávanie práce duly.
  4. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili na tento kurz a ako by ste si predstavovali svoju prax duly v budúcnosti? Opíšte svoje silné a slabé stránky, podľa vás vhodné a nevhodné postoje pre prácu duly. V čom napĺňate a v čom nie vlastné predstavy o dule?

(Pre účasť na kurze pre duly nie je nutné mať zdravotnícke vzdelanie ani vlastné deti.)

Účastnícky poplatok:

Za účasť na stretnutí a na výberovom konaní sa priamo na mieste konania bude vyberať účastnícky poplatok, ktorého výšku sa dozviete v mailovej pozvánke. Mení sa každoročne podľa ceny za prenájom priestorov a nákladov pre lektorov.

Kurz:

Kurz pre duly prebieha počas jedného roka  a pozostáva z intenzívneho domáceho štúdia literatúry a zo 6-tich víkendových stretnutí.

10624744_10204445938300953_5771318425991439411_nKaždoročne sa podľa miesta bydliska záujemkýň a ďalších faktorov rozhodne kde sa bude kurz konať. Celý v Bratislave, celý v Poprade, alebo striedavo tam i tam. Ani iné mestá nie sú výnimkou, záleží od viacerých okolností. O miestach kurzu v danom roku sa taktiež dozviete vopred v emailovej komunikácii. Vďaka za pochopenie.

Najbližší termín kurzu:

Výberové konanie: máj/jún 2018
(termín upresníme, ak vyplníte predbežnú prihlášku, budeme Vás informovať mailom)
Začiatok kurzu: september 2018
Trvanie: jeseň 2018 – jún 2019

Certifikát:

Podmienkou získania certifikátu je 100% účasť na seminároch, písomné vypracovanie zadaných domácich prác, minimálne dva sprevádzané pôrody, absolvované ako študujúca dula a záverečný pohovor.

Prípadné neabsolvované víkendy si môžete nahradiť v priebehu ďalšieho roka.

Prijaté uchádzačky dostanú bližšie informácie o štúdiu emailovou poštou.

Rozhodnutie o zaradení, či nezaradení do najbližšieho kurzu vám oznámime najneskôr do jedného mesiaca od výberového stretnutia. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebudete prijatá, zaradíme vás medzi záujemkyne o kurz v ďalšom roku. Ak si to nebudete želať, dajte nám to prosím na vedomie písomnou formou – emailom.

Za Slovenské duly o.z .,

s pozdravom

Ľuba Lapšanská
mobil: 0903  213 593
mail: kurz@duly.sk