Kontakt

Slovenské duly, o. z.

Záhradná ulica 75/5, 05911 Hozelec
IBAN SK1111000000002623727213

SWIFT: TATRSKBX
IČO: 360 76 376

DIČ: 202 206 6288

Štatutárne zástupkyne OZ:

Mgr. Ľuba Lapšanská – riaditeľka
Ing. Andrea Kožíková – tajomníčka

Výkonný výbor

Mgr. Ľuba Lapšanská – riaditeľka
Ing. Andrea Kožíková – tajomníčka
Mgr. Hana Celušáková

Kontaktná osoba:

Ľuba Lapšanská
mobil: 0903  213 593
mail: info@duly.sk

Záujem o kurz pre duly:

mail: kurz@duly.sk

Etická komisia:

mail: info@duly.sk

Podporte nás pomocou 2%

2percenta

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 36076376
Sídlo: Záhradná ulica 75/5, 05911 Hozelec

Ďakujeme!