Kontakt

Slovenské duly, o. z.

Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 Skalica
IBAN SK1111000000002623727213

SWIFT: TATRSKBX
IČO: 360 76 376

DIČ: 202 206 6288

Štatutárne zástupkyne OZ:

Mgr. Petra Hránková – riaditeľka
Ing. Eva Staroň – tajomníčka

Výkonný výbor

Mgr. Petra Hránková – riaditeľka
Ing. Eva Staroň – tajomníčka
Mgr. Irena Dobrovolná
Mgr. Ľubomíra Lapšanská
Ing. Andrea Kožíková
Mgr. Martina Kucharová
Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Petra Hránková – riaditeľka
mobil: 0917 413 516
mail: info@duly.sk

Záujem o kurz pre duly:

mail: kurz@duly.sk

Etická komisia:

mail: info@duly.sk

Podporte nás pomocou 2%

2percenta

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 36076376
Sídlo: Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 Skalica

Ďakujeme!