Archívy kategórie: OZ Slovenské duly

2016 – Činnosť OZ Slovenské duly

V roku 2016 OZ Slovenské duly pokračovalo vo svojej činnosti. Naše aktivity si môžte pozrieť vo výročnej správe za rok 2016.

Ďakujeme všetkým priaznivcom.

OZ Slovenské duly_výročná správa 2016

 CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

Občianske združenie Slovenské duly je nezisková organizácia, založená v roku 2004. Hlavnou činnosťou združenia je vzdelávať , združovať a podporovať špeciálne vyškolené ženy / duly (v profesii dula), aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. OZ SD je členom medzinárodných organizácií ENCA ( European Network of Childbirth Associations) a European Doulas. Združenie spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktorých náplňou sú témy reprodukčného zdravia a témami zdravej rodiny na Slovensku i v zahraničí. Aktívne aj pasívne sa zúčastňujeme konferencií, festivalov, kongresov, worshopov, ktoré podporujú pozitívne zmeny v systéme starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku.

CIELE ZDRUŽENIA – VÍZIA

Členky združenia OZ Slovenské duly prešli alebo aktuálne prechádzajú špeciálnym výcvikom, ktorý je v súlade s najnovšími výsledkami výskumov v oblasti starostlivosti o matku a dieťa. Takto vyškolené duly poskytujú špeciálnu starostlivosť tehotným ženám a ich partnerom. Cieľom je podporovať ženy, byť im nablízku odborne aj ľudsky, aby mohli svoje bábätká porodiť čo najjemnejším spôsobom, s pocitom bezpečia a dôvery. Nosnou činnosťou OZ Slovenské duly je pripraviť ženy (profesionálne duly) na sprevádzanie pri pôrode. Pri pôrode dula dopĺňa starostlivosť zdravotníckeho personálu a tak spolu poskytujú kompletnú starostlivosť žene počas pôrodu a raného šestonedelia. Združenie sa taktiež venuje osvetovej činnosti v oblasti starostlivosti o matku a dieťa.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2016

 • Sprievodca pôrodnicami 2016, príprava kritérií s GPS, formálne i neformálne diskusie, tlačová konferencia

 • Premietanie filmu Micropôrod v rámci Festivalu Ekotopfilm a vo viacerých mestách Slovenska, spojený s besedou, aktivita v spolupráci s OZ Ženské kruhy
 • Moderovaná relácia “Vitaj doma rodina” v rádiu Lumen, na tému, kto je dula a ako môže žene pomôcť
 • AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ
 • Iné regionálne aktivity, viď výročná správa

 PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU  DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S 

V roku 2016 sa nám podarilo opätovne získať finančné prostriedky, rozhodli sme sa podporiť vzdelávanie a vypracovali sme projekt s cieľom vylepšiť kurz pre nové duly ako aj ostatné vzdelávacie aktivity OZ Slovenské duly.

PROJEKT PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ ŽENY 

„Nový sociálny projekt MC Mamina pre tehotné ženy aj v Banskej Bystrici Práve na túto skutočnosť reaguje projekt MC Mamina, ktoré v spolupráci so Slovenskými dulami a za
finančnej podpory mesta Banská Bystrica, pripravilo v roku 2016 projekt bezplatnej prípravy na pôrod a rodičovstvo pre ženy, ktoré by si tento inak nemohli dovoliť.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Valné zhromaždenie prebehlo v dňoch 12. – 13.11.2016, v Banskej Bystrici. Na valnom zhromaždení sme odsúhlasili viacero zásadných zmien v našom združení

 

VZDELÁVANIE 

 • Nils Bergman (konferencia organizovaná OZ Mamila)
 • Krízová Intervencia – Kurz pre ľudí pracujúcich s budúcimi mamičkami
 • kurz pre nové duly

ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL 

Naše občianske združenie každoročne monitoruje záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzanie pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2016 sme svojimi aktivitami oslovili viac ako 3000 žien. Veľmi výrazne sa zvýšili aktivity aj na regionálnej úrovni. Opätovne aj tento rok vzrástol počet žien, ktoré oslovili dulu so žiadosťou o poskytnutie jej služieb, ako aj počet žien sprevádzaných dulou pri pôrode.

Viac detailov nájdete v našej výročnej správe.

OZ Slovenské duly_výročná správa 2016

 

OZ Slovenské duly

je nezisková organizácia založená v roku 2004.

 • združuje špeciálne vyškolené ženy – duly, sprevádzajúce budúcu mamičku i jej rodinu obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
 • je členom medzinárodných organizácií ENCA (European Network of Childbirth Associations) a European doulas
 • spolupracuje s organizáciami venujúcimi sa reprodukčnému zdraviu a rodine na Slovensku i v zahraničí
 • aktívne prispieva i pasívne sa zúčastňuje festivalov, kongresov, konferencií a pod.
  podporuje pozitívne zmeny v slovenskom systéme starostlivosti o matku a dieťa
 • členky OZ sa zaviazali dodržiavať Etický kódex

OZ Slovenské duly každoročne organizuje:

 • kurz pre duly
 • nadstavbové vzdelávanie členiek OZ
 • konferencie, workshopy pre odbornú i laickú verejnosť, semináre, besedy, prednášky, premietania filmov, zážitkové stretnutia, tvorivé dielne pre deti i dospelých a výstavy v rôznych regiónoch Slovenska
 • besedy pre deti a mládež v školách na tému rodičovstva
 • výstupy v médiách a odborné články

11893862_10205449248015363_5312789317666683192_o

Valné zhromaždenie 2015, Žilina

2009 – Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy

Konferencia Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy sa konala ku príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu  5.-6. júna 2009 v Poprade. Hlavnou prednášajúcou bola E. Geisel (Nemecko): Pôrodná inštruktorka, zakladateľka medzinárodnej organizácie European Network of Childbirth (ENCA), autorka knihy Slzy po pôrode. Pokračovať na 2009 – Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy

2007 – Svetový týždeň rešpektu k pôrodu pod Tatrami

Každoročne v máji vyhlasuje aliancia AFAR vo Francúzku Svetový týždeň rešpektu k pôrodu. Jeho cieľom je rôznymi aktivitami upozorniť na to, že pôrod má dosah nielen na ženu – rodičku a jej najbližších, ale na celú spoločnosť. Snaží sa ho zbaviť tabu, s ktorým sa táto téma potýka a pomáha pri presadzovaní najnovších výsledkov vedeckých výskumov do pôrodníckej praxe. Na Slovensku tento ročník organizovalo občianske združenie Slovenské duly. Po celom Slovensku, aj pod Tatrami, sa konalo množstvo aktivít. Pokračovať na 2007 – Svetový týždeň rešpektu k pôrodu pod Tatrami